Make your own free website on Tripod.com

mor'a dogru

.

Home
inisiyatik bilgi
bilgi ve vizyon
metafizik
fi'l ilahiyyat: metafizik
kendini bil
hakikat nedir
bilgelik
bireysellik
PERSPEKTiF-METiNLER
tradisyon:1.gelenek üstüne
tradisyon:2.gelenegi anlamak
tradisyon:3.gelenege karsi adet
hermetizm
hermescilik hakkinda
dini SINIRLARI asmak
MODERNiZM
modern bilim ve insanin düsüsü
modernizm ve islam
cagin ruhu
cagdas dunyada kutsal
KOZMiK UYUM UYGULAMALARI
nefisini bilen rabbini bilir...
rüya ve gerçek
kozmik uyum:1.mistisizm
iman ve ibadet
yoga
halidi hikmet
SiSTEMiN SESLENiSi
tanridan Allah'a...
hakikat yolculari
1:mevlana
2:muhyiddin ibn arabi
iSARETLER
isaretler:sayilar alemi
1:ebced hesabi
ezoterik ögretiler
1:ezoterizmi anlamak
guncel:1
KADiM DOGU
1:budizmin dogasi ve ogretileri
kadim dogu:2 hint tradisyonu
1:taoizm
2:yoga
bhagavat-gita
kadim dogu:3 islam tasavvufu
tasavvuf nedir?
tasavvufta varolus mertebeleri...
2:tasavvufi kavramlar a: irsad-mürsid

corb7415.jpg

"Basiret ve selim akıl sahipleri için sahih bilginin elde edilmesinin iki yolu vardır: birisi nazar ve istidlal (delillendirme) ile burhan yolu diğeri ise keşf sahibi için batınını tasfiye ve Hakka iltica ile gerçekleşen müşahede yoludur.
Bunlardan nazari yöntemin durumu bellidir. İkinci yol ise soyutlanma, fakr (muhtaçlık bilinci), aklı kevni ilimlerden ve kanunlardan tümüyle boşaltarak Hakka yönelmekten ibarettir."
Sadreddin Konevi (k.s.)
İcaz'ül beyan fi-te'vil-i Ümmil Kur'an

Günümüzde hakikatin lafzı bile insanlara hiçbir şey ifade etmemektedir. Malumdur ki irfani/gnostik yönden demirçağ olarak değerlendirebileceğimiz zamanımızın bu hali objektif normlardan ötürü değil tamamen insanın tabii niteliğindeki dejenerasyon sebebiyle sübjektiftir; çünkü ...

trajedi asri

İnsanın varlık denizinde kemal derecesini tespit etmek; derinlerdeki karanlık fakat emniyetli yurt ile satıhtaki aydınlık ve fakat tekinsiz mekânın farkını anlamak ve nihayet iyi olanla iyi olmayanın fiilen buluştuğu kavşağa bir aynaya bakar gibi dalarak kendini sırların gerisinde seyretmesidir. Bu seyir ona tüm tecellilerin ...

insana dair