mor'a dogru

Home
inisiyatik bilgi
bilgi ve vizyon
metafizik
fi'l ilahiyyat: metafizik
kendini bil
hakikat nedir
bilgelik
bireysellik
PERSPEKTiF-METiNLER
tradisyon:1.gelenek üstüne
tradisyon:2.gelenegi anlamak
tradisyon:3.gelenege karsi adet
hermetizm
hermescilik hakkinda
dini SINIRLARI asmak
MODERNiZM
modern bilim ve insanin düsüsü
modernizm ve islam
cagin ruhu
cagdas dunyada kutsal
KOZMiK UYUM UYGULAMALARI
nefisini bilen rabbini bilir...
rüya ve gerçek
kozmik uyum:1.mistisizm
iman ve ibadet
yoga
halidi hikmet
SiSTEMiN SESLENiSi
tanridan Allah'a...
hakikat yolculari
1:mevlana
2:muhyiddin ibn arabi
iSARETLER
isaretler:sayilar alemi
1:ebced hesabi
ezoterik ögretiler
1:ezoterizmi anlamak
guncel:1
KADiM DOGU
1:budizmin dogasi ve ogretileri
kadim dogu:2 hint tradisyonu
1:taoizm
2:yoga
bhagavat-gita
kadim dogu:3 islam tasavvufu
tasavvuf nedir?
tasavvufta varolus mertebeleri...
2:tasavvufi kavramlar a: irsad-mürsid

varlık bir harftir sen onun anlamısın              İbn Arabi

mabed.jpg

gelenek nedir ne degildir? tradisyonalizme dair...............yazar:es'semavi

gelenegi anlamak....................yazar: M.Ali Lakhani

"Geleneksel" (traditional) ve "modern" terimleri eski ve yeni, sabit ve değişken, geçmişin haleli yolu ve geleceğin ilerlemeci yolu arasında bir ayırımı ileri sürmektedir. Bu karşı kutupluluk altında gerçekliğin metafizik yapısında kök salan, Cevherin (Substance) Mutlak bozulmazlığı ve Formun Sonsuz imkanınını yansır. Temeldeki bu kutupluluk Zorunluluk (Necessity) ve Özgürlük (Freedom) diyalektiğinde ifadesini bulur...

gelenege karsi adet.................................yazar:rené guénon

Modernlerin gelenek (tradisyon) ile adeti (coutume), garip bir biçimde, hemen hemen hep birbirine karıştırdıklarnıı çeşitli defalar ifade ettik. Çağdaşlarımız, gerçekte, çoğu kez tamamen anlamsız ve kimi kez de tamamen yeni icatlar olup, basit adetlerden ibaret olan herşeye hemen "tradisyon" adını veriyorlar; böylece, herhangi birinin kutsallıktan uzak bir tören uydurması, bunun bir kaç sene sonra "tradisyon" olarak nitelendirilmesi için yeterli oluyor. Bu yanlış nitelendirme, kuşkusuz, modernlerin, kelimenin gerçek anlamında, tradisyonun ne olduğunu hiç bilmemelerinden kaynaklanmaktadır; ancak...